Sürdürülebilirlik

Sahip olduğumuz değerler, yaptığımız işlere ve onları yapış şeklimize her zaman yol gösterici olmuştur.

İnşaat sektöründeki gelişim, ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinin başlıca göstergelerinden ve itici güçlerinden biridir. İnşaat sektörünün izlediği tutumun sonuçları, ülke kalkınmasında kendini göstermektedir. Dolayısıyla, hep daha ileriye gidebilmek için, yapılanların sürekli olarak değerlendirilmesi, eleştiri süzgecinden geçirilmesi gerekmektedir. İnşaat sektöründeki firmaların ortaya koydukları işler, müşterilere sunulan ürünler olmanın ötesinde, geleceğe yönelik birer yatırımdır. Her biri teknik elemanların, makine ve techizatların, akıl ve beden gücünün bilgi ve tecrübe ile yönlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilmektedir. Tüm bu unsurları hedeflenen sonuçlara ulaştırmak, çok iyi koordinasyon ve etkin bir yönetim gerektirir. Ancak bu şekilde amaçlanan kalite seviyesine erişilebilir. Aynı zamanda müşterilerin isteklerini karşılayıp topluma hizmet eden yapılara imza atılmış olunur. Üstlenilen projeleri gerektiği gibi yerine getirebilmek için sektördeki teknolojik, ekonomik ve mesleki gelişim sürekli kılınmalıdır. Bilgi, deneyim ve teknik imkanlar başarılı projelere hayat vermek için kullanılmalıdır. Kalite standartlarından taviz vermeden çağdaş yapılar inşa etmek, inşaat sektörünün asli görevidir. 

 

Biz Oytaş-Yıldız İnşaat olarak, kurulduğumuz günden beri benimsediğimiz sorumluluk bilincini firmanın temel taşı yaparak sürdürülebilir bir büyümeye imza attık. Bu süreçte sanayi, sağlık ve eğitim alanlarında tamamladığımız projeler ile bir sanayi şehri olan Bursa’ya ve Türkiye’ye elimizden geldiğince hizmet sağladık. Sahip olduğumuz değerler çerçevesinde, doğru uygulamalar ile dürüstlük, kalite ve güven ilkelerimizden taviz vermeden bundan sonraki dönemlerde de doğru proje seçimlerimiz ve yapacağımız yatırımlar ile ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilincinde olarak belirlemiş olduğumuz rasyonel hedefler doğrultusunda istikrarlı büyümemize devam ediyoruz.

 

Politikamız
 

Müşteri memnuniyeti ve yasal gereklilikleri gözeterek ulusal ve uluslararası platformlarda taahhütlerimizi güvenli bir şekilde istenilen kalite, maliyet ve zamanda tamamlamayı, inşaat sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip edip şirketçe bir bütün olarak çalışarak verimliliğimizi devamlı olarak arttırmayı, çalışanlarımızı sürekli eğitimler ile destekleyerek kişisel gelişim ve memnuniyetlerini sağlamayı, ve topluma ve çevreye saygılı çalışma bilincimiz ile etkinliğimizin sürekli iyileştirilmesini hedefliyoruz.