Çalışanlarımız

Yüksek etik değerlerine sahip bir firma olarak çalışanlarımız ile birlikte karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir kültüre sahibiz.

Oytaş-Yıldız İnşaat yüksek etik kurallarına sahip olan bir firma olarak, tüm çalışanlarına eşit haklar sunarak karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir kültür oluşturmuştur. Tüm çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları açık bir şekilde belirli olup, işe ilişkin bilgilerini ve yeteneklerini eğitimler ile geliştirmeleri için çalışanlarımız koşulsuz desteklenmektedir. Karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde oluşturmuş olduğumuz aile kültürü çalışanlarımızın performansının dolayısı ile Oytaş-Yıldız İnşaat'ın performansının en önemli itici güçlerinden birisidir. 

Devamlı gelişmeyi benimsemiş bir şirket olarak hedeflerimize ulaşabilmek doğrultusunda; performans ölçme ve değerlendirme uygulamaları, çalışanların memnuniyet anketleri ve müşteri memnuniyet anketleri yapılarak objektif çalışmalar yapılmakta ve bunun neticesinde çıkan sonuçlara göre gerekli uygulamalar yapılmakta ve yeni hedefler belirlenmektedir.

Bir çözüm ortağı olarak gördüğümüz tedarik zincirine karşı her zaman adil olup haklarını tam anlamı ile elde ettiklerinden emin olmaktayız. Karşılıklı memnuniyetin getirdiği iyi ilişkiler ile taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte çalışarak riskleri minimize edip maliyetleri düşürmekteyiz. Elde ettiğimiz başarıda çözüm ortaklarımızın katkısı önem taşımaktadır.