Çevre

İçinde bulunduğumuz sektörün çevresel etkilerinin farkındayız ve kendimizinkini en aza indirmek için çalışıyoruz.

Günümüzde iklim değişikliği küresel risklerin en önemlisi haline gelmiştir. Dünya Yeşil Bina Konseyi’ne göre yapı ve inşaat sektörü tüm karbon salınımının %39’unu oluşturmaktadır. Bunun %28’i binaların ısıtma soğutma gibi işlevsel faaliyetlerinden kaynaklı, kalan %11’ini ise yapı malzemeleri ve inşaat süreçleri ortaya çıkarmaktadır.

Bu bilince sahip bir firma olarak, ISO 14001 standardına uygunluğun yanında her zaman doğru malzemeleri ve verimli uygulamaları tercih etmekteyiz. Ana politikamız, üretimde mükemmeli yakalamak için tüm iş süreçlerimizi çalışanlarımız ile birlikte sürekli geliştirmektir.

Oytaş-Yıldız İnşaat çalıştığı tüm inşaat faaliyetlerinden doğacak çevre etkilerini ortadan kaldırma veya asgari seviyeye indirme konusunda yasal gereklilikleri gözetip bu gerekliliklerinde üzerinde bir performans göstererek çevreyi korumaya özen gösteren bir firmadır.

Çevre Yönetim Sistemimiz ile projelerimizin tüm süreçlerinde gerekli denetimler, geri bildirimler ve eğitimler yapılmakla birlikte oluşabilecek riskleri önleyici tedbirlerin tümü alınmaktadır.

Şantiyelerimizde ortaya çıkan atıkların geri dönüştürülebilir olanları muhafaza edilip, düzenli aralıklar ile şantiyelerden toplanıp, anlaşmış olduğumuz geri dönüşüm firmasına teslim edilmektedir.

Bunların dışında, sahip olduğumuz yenilenebilir enerji yatırımlarımız ile karbon bazlı enerji kaynaklarından uzaklaşılması için katkı sağlıyoruz.