Kalite

Müşterilerimize ve tüm proje paydaşlarına her zaman dürüst ve şeffaf olup sahip olduğumuz işleri doğru bir şekilde yapmaktayız.

ISO 9001, Oytaş-Yıldız İnşaat Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır. Yasal şartlar ve değişen dünya standartlarına göre, tüm müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmeti en uygun şartlarda ve istenilen sürede sağlamaktayız.

Bize göre, başarının öncelikli anahtarı tüm zamanlarda müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet sunmaktır. Bu, kalite kriterlerini verimliliği besleyen bir sistem olarak benimseyen bir yönetim şekli ile ancak mümkündür.

Bu yaklaşımdan hareketle Kalite Yönetim Sistemi için gerek duyulan süreçler üç gruba ayrılmıştır.

 

  • Müşteri Odaklı (Ürün Gerçekleştirme) Süreçleri

Oytaş-Yıldız İnşaat'ın varlık nedenini oluştururlar. Bu süreçler, girdileri ürün ve hizmete dönüştürerek doğrudan katma değer oluşturan Sipariş Yönetimi, Üretim Yönetimi, Tasarım ve Geliştirme Haritaları gibi süreçlerdir.

 

  • Destek Süreçleri

Ürün gerçekleştirme süreçlerine işlerlik kazandırmak için gereksinim duyulan, kaynakları en uygun şartlarda sürekli ve verimli olarak sağlayan Satınalma, Kalite Kontrol, Eğitim Yeterlilik ve Bakım Onarım Haritası gibi süreçlerdir.

 

  • Yönetim Süreçleri

Ürün gerçekleştirme ve destek süreçlerinin Oytaş-Yıldız İnşaat'ın hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışmasını sağlayan süreçlerdir.