İş Sağlığı ve Güvenliği

Hem kendi çalışanlarımızın hem de bizim için çalışan diğerlerinin her daim güvende oldukları bir ortam sağlandığından emin olmaktayız.

Şirketlerde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olup olmadıklarıdır. Bu bağlamda, ‘’Sıfır Kaza’’ politikası Oytaş- Yıldız İnşaat’ın temel hedefidir. Ofislerimizde, şantiyelerimizde ve ilgili tesislerimizde çalışan tüm personeli ve iş ortaklarımızı korumak için çevre, güvenlik ve sağlık politikasını sürekli olarak uygulamaktayız. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içermektedir.

Oytaş-Yıldız İnşaat’ın sosyal güvenlikten iş sağlığına, şantiye güvenliğinden dokümantasyona kadar tüm yönetsel iş süreçleri bağımsız denetim kuruluşları tarafından değerlendirilmektedir. Bu sayede gerek müşterilerimize gerekse tedarikçilerimize sağladığımız faydayı güvence altına almaktayız. Sahip olduğumuz bu bilinci, taşeronlarımıza ve tedarikçilerimize aşılamak için de büyük bir gayretle mücadele vermekteyiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İSG yönetim sistemimiz OHSAS 18001 şartlarına uygun olarak dokümantere edilmiştir olup, oluşturulan İSG Yönetim Sisteminin tüm unsurları etkin bir şekilde uygulanmakta ve gelişimi sistematik olarak sağlanmaktadır.

 

İSG Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yüksek hedeflerimiz doğrultusunda performansımızı yükseltme taahhüdümüzü ortaya açıkça koyan bir İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına sahibiz.

 

  • Faaliyetlerimizden etki gören her insanın, sağlık ve güvenlik yönünden zarar görmesini engellemek.

 

  • İSG faaliyetlerimizle sektöre değer katmak ve hizmet sağlama konusundaki yöntemlerle toplumsal faydaya katkıda bulunmak.

 

  • OHSAS 18001 direktiflerine ve yasal şartlara uygun süreçler geliştirmek ve tatbik etmek.

 

  • İSG Yönetim Sistemini; katılımcı aksiyonlar ve önleyici bir yaklaşımla, sürekli geliştirmek.